Usługi dodatkowe

PRACE KOMPUTEROWE

Edycja pliku

Od 10,00

Archiwizacja na CD

10,00

Archiwizacja na nośnik klienta

5,00

Wysłanie e-mail tekstowy

Od 5,00

Wysłanie e-mail + załącznik

Od 5,00

 

USŁUGI DODATKOWE

RODZAJ USŁUGI

A4

A3

Składanie

0,10

0,20

Dziurkowanie

0,05

-

Szycie

0,20

-

Cięcie

0,05

-

Łamanie

0,10

0,20

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.