Usługi dodatkowe

PRACE KOMPUTEROWE
Edycja pliku Od 10,00
Archiwizacja na CD 3,90
Archiwizacja na nośnik klienta 1,00
Wysłanie e-mail tekstowy Od 2,00
Wysłanie e-mail + załącznik Od 1,50
USŁUGI DODATKOWE
RODZAJ USŁUGI A4 A3
Składanie 0,04 -
Dziurkowanie 0,02 -
Szycie 0,10 -
Cięcie 0,01 -
Łamanie 0,10 0,2

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.