Usługi dodatkowe

PRACE KOMPUTEROWE
Edycja pliku Od 10,00
Archiwizacja na CD 5,00
Archiwizacja na nośnik klienta 2,00
Wysłanie e-mail tekstowy Od 3,00
Wysłanie e-mail + załącznik Od 2,00
USŁUGI DODATKOWE
RODZAJ USŁUGI A4 A3
Składanie 0,05 -
Dziurkowanie 0,03 -
Szycie 0,10 -
Cięcie 0,02 -
Łamanie 0,10 0,20

Niniejszy cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.